Home » Thành viên hiệp hội – APSA’s members (page 3)

Thành viên hiệp hội – APSA’s members

[Thành viên] Công ty Cổ phần Biển Bạc

bienbac

Thành lập từ năm 1999 dưới hình thức Công ty TNHH Biển Bạc, do nhu cầu phát triển và điều kiện thực tế, năm 2005 Công ty CP Biển Bạc được thành lập và thừa hưởng tất cả mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Công ty TNHH Biển Bạc. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, đến ... Read More »