Home » Hoạt động hiệp hội » APSA VIỆT NAM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ VÀ VẬN HÀNH CAMERA GIÁM SÁT CHO HỆ THỐNG NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TRÊN TOÀN QUỐC.

APSA VIỆT NAM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ VÀ VẬN HÀNH CAMERA GIÁM SÁT CHO HỆ THỐNG NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TRÊN TOÀN QUỐC.

Ngày 02 – 03/06/2022, Hiệp hội An ninh chuyên nghiệp Châu Á (APSA Việt Nam) phối hợp với Trường bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng triển khai chương trình đào tạo “BỒI DƯỠNG VỀ NGHIỆP VỤ VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT” cho hơn 70 học viên từ bộ phận công nghệ và kho quỹ của hệ thống Ngân hàng nhà nước trên toàn quốc.

Nội dung khóa học tập trung vào nghiệp vụ kiểm tra, rà soát hệ thống camera giám sát và cách thức trích xuất, chọn lọc hình ảnh lưu camera cũng như một số công nghệ hiện đại tiên tiến mà các chuyên gia đã nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực an ninh ngân hàng.

bien-bac-dao-tao-ngan-hang bien-bac-dao-tao-ngan-hang-1

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>