Home » Thành viên hiệp hội - APSA's members » [Thành viên] Công ty Cổ phần Syscom Việt Nam

[Thành viên] Công ty Cổ phần Syscom Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN SYSCOM VIỆT NAM
Lĩnh vực kinh doanh: Sản phẩm điện tử, viễn thông, an ninh an toàn
Địa chỉ:P705 – Tòa nhà 17T3 – Đường Hoàng Đạo Thúy – Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội
Điện thoại: 04.62818696
Fax: 04.62818864
Website : http://syscomvietnam.vn
Ngày cấp :     09/02/2009
Giám đốc: Vương Sỹ Chung

Logo:

syscomvietnam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>